AH Perfumes

Client

AH PERFUMES

Services

Quản lý Truyền thông Mạng xã hội

Share

Đồng hành cùng thương hiệu suốt từ năm 2016 đến nay, cùng thương hiệu trải qua những lần thay đổi tên và nhận diện, cùng những biến đổi không ngừng của các nền tảng Mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo); JD Asia luôn giữ vai trò từ chiến lược đến kiến thiết kiến trúc kênh truyền thông, đến triển khai hoạt động truyền thông trên đa kênh Mạng xã hội nhằm đạt mục tiêu không chỉ giúp thương hiệu mở rộng khả năng nhận diện trên môi trường online mà còn góp phần xây đắp giá trị thương hiệu độc đáo, bền vững.